İçeriğe geç

URE 46

-Üre 46 , bitkilerin azot ihtiyacını karşılamak için hemen her tür ürünlerin
gübrelenmesinde çok yararlıdır.
-Üre 46 yetersiz verildiğinde bitkinin gelişmesi yavaşlar, yapraklar sararır, verim düşer.
-Üre 46 bitki gelişmesinin bütün evrelerinde kullanılabilme özelliğine sahiptir. Ekim
sırasında kullanıldığı gibi üst gübre olarak da verilebilir.
Kimyasal gübreler içinde en fazla azot içeren granül yapılı, beyaz renkli, suda eriyen
bir gübredir. Üre yeterli düzeyde verildiğinde çiçeklenmeye etki ettiği gibi kök ve
gövde gelişimini olumlu etkiler. Yeşil aksam oluşumunu teşvik ederek, bitkinin
güneşten faydalanmasını sağlar.