İçeriğe geç

R32 (Difluoromethane)

R32 (CH2F2 – diflorametan) karışım olmayan bir gazdır ve özellikleri R410a'ya
benzer.
R32'nin çalışma basınçları R410a gazına benzer (1.2 – 2.6 M Pa civarı), ancak R32
gazı R410a'dan daha fazla ısı taşıma kapasitesine sahiptir. Sonuç olarak, R32 gazı
60% daha fazla verimlidir.
R32, iki flor ve bir karbon atomundan oluşan renksiz ve kokusuz bir gazdır
R32, oda sıcaklığında gaz halindedir ve kaynama noktası -26,3 °C’dir. R32, soğutma
sistemlerinde yaygın olarak kullanılan bir soğutucu akışkandır. R32, R22’den daha
çevre dostu bir soğutucu akışkan olarak kabul edilir çünkü daha düşük bir küresel
ısınma potansiyeline (GWP) sahiptir.