İçeriğe geç

MAP (Mono Amonyum Fosfat)

MAP (12-61-0) suda tamamen eriyen bir gübredir. Formülü NH4H2PO4 – %12 N
(azot) + %61 P2O5 (fosfor) şeklindedir. Fosfat kaynağı gübreler arasında en yüksek
oranda fosfat içeren gübre türüdür. İçeriğindeki düşük azot miktarı sayesinde, bitkilere
istenen oranda fosfor sağlamanın en uygun yoludur.
Çiçeklenme ve kök gelişimi döneminde bitkilerin fosfor ihtiyacını karşılamak için
kullanılır. MAP suda tamamen eriyen, fosfat kaynağı gübreler arasında en yüksek
oranda fosfat içeren gübredir. Gübresindeki azotun tamamı amonyak azotu
olduğundan, bu elementin bitkilere kontrollü olarak ulaşması sağlanır.