İçeriğe geç

HFC236fa gazı nedir:
Hfc236fa çevre dostu olan Hexafluoropropane gazıdır.Elektronik ekipmanlara zarar
vermez. Halotron-halokarbon non-toksik ve renksiz mavi gaz olup yüksek
performanslı söndürme gücüne sahiptir.
Hfc236 fa nerelerden kullanılır:
Bilgisayar odaları, kütüphaneler, müzeler, laboratuarlar, veri işleme merkezleri,
endüstriyel işlem kontrol odaları, kimyasal depolar ve benzeri yer alır. Taşınabilir-elde
tutulan söndürücülerde FC-236fa yangın söndürücü kullanılır.

Hfc236fa nın fiziksel özellikleri:
Ürünün adı : Heksafluoropropane
Donma noktası: -103 ° C
Kaynama noktası: -2 ° C (101.3 kPa)
Parlama noktası: Uygulanamaz.
Buharlaşma oranı: Mevcut değil.
Yanıcılık (katı, gaz): Yanıcı değildir
Üst / alt alevlenme veya patlayıcı limitler: Veri yok.
Buhar basıncı: 249 kPa (20 ° C'de)
Yoğunluk: 22.4 ° C'de 6.18 ± 0.06 kg / m3
Çözünürlük (ler): Suda: 724 mg / L (20 ° C'de)
Dağılım katsayısı: n-oktanol / su: log Pow = 1.12 (20 ° C'de)
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: Ürün kendiliğinden tutuşmaz.
Ayrışma sıcaklığı: Mevcut değil.
Viskozite: Mevcut değil.
Patlayıcı özellikler: Patlayıcı özellik yoktur.
Oksitleyici özellikler: Mevcut değil.
Yüzey gerilimi: 73 mN / m (20 ° C'de, Konsantrasyon 707 mg / L)